Kamini

Prvi kamini bili su sa otvorenim ložištima kod kojih nije postojala nikakva kontrola sagorijevanja drveta, dovod vazduha nije bilo moguće kontrolisati, a većina toplotne energije koju su proizvodili je odlazila kroz dimnjak u atmosferu. Iskoristivost tih kamina bila je 10-20%,…

Read More